ZPĚT

COsy hoME

Nízkonákladové bydlení

2012 - 2013

Kambodža

Studie

 

Zkoumání vztahu mezi veřejným a soukromým, mezi prostorem otevřeným ven a uzavřeným intimním "jádrem" domu. Snaha co nejvíce zjednodušit konstrukci a co nejníže stlačit náklady (pořizovací i provozní). Důsledné použití lokálně dostupných a osvědčených materiálů. Důraz na zajištění zdroje pitné vody a jejího bezpečného uchování.

 

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.