ZPĚT

hra/NA

Soutěžní studie

2014

Ústí nad Labem

Studie

Mimořádná odměna, Hlavní cena veřejnosti

 

Řešený meziprostor čeká na své velké nadechnutí, chybí mu ztracená identita - duch místa. Ústí vždy bylo duležitým tranzitním místem, plavebním i železničním uzlem, místem změn a „přestupů“ a to již na konci 19. století. Symbolickým zhmotněním těchto úvah je navržená krátká kolejní trať ukončená typovým přepravním VAGÓNEM. Ten je zároveň kulturní laboratoří a historickým "kořenem", odkazem do minulosti Ústí, který vytváří naplněnější obraz sídla. Vize pro náměstí spočívá mimo jiné i v umožnění a podporování aktivního využití veřejného prostoru. Ať už díky vagónu, který může sloužit jako kryté jevište pro divadelní či hudební vystoupení, případně jako příležitostné zázemí pro výstavu spojenou s občerstvením či degustací, nebo díky „Stěně umělců“. Pomyslnému prázdnému plátnu na přízemní stěně OD Labe, které bude periodicky nabízeno ke ztvárnění převážně místním umělcům či případně studentům uměleckých (a nejen) oborů, kteří na Střekove již na dvou prostorech (u Krajského soudu a hlavně v Žukovově ulici) pravidelně prokazují svůj tvůrčí hlad a talent.

 

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.