_______________________________________________________________________________________________________________________________

Projekty

Facebook

Co nabízíme

Video

Jak pracujeme

Kdo jsme

Víme, že mnoho lidí má jen mlhavou představu o tom, jak vůbec probíhá práce s architektem a jak a s čím Vám vlastně můžeme pomoci. Nevadí, rádi vysvětlíme! (a aby se Vám to lépe četlo,  zde je pro Vás malý hudební playlist jako náladový podkres na pozadí).

Pro Vaše potřeby jsme vytvořili následující schéma, ze kterého si můžete udělat přesnou představu o tom, jak bude vypadat naše spolupráce a co společně prožijeme (konzultace s Vámi bereme jako samozřejmost po celou dobu projektu aneb dialog je základ kvalitního návrhu). .

Pro ještě více detailních informací najeďte na bublinu

START
POŠLEME cenovou nabídku
Se jdeme
se s vámi
PROVEDEME
PRŮZKUM

Před zahájením vlastního projektování je nutné provést detailní průzkum a sehnat všechny dostupné podklady, což obnaší mimo jiné geodetické zaměření, studii územního plánu, průzkum pozemku,  výhledů, terénu a vegetace, kontextu lokální architektury apod.

Na základě našeho setkání pro Vás připravíme cenovou nabídku na studii, o které věříme, že Vás zaujme. Ta bude obsahovat i odhad nákladů dalších fázích dokumentace, kdy po odevzdání studie bude tento odhad ještě upřesněn a aktualizován (rozsah projektu se  během studie totiž často změní, díky specifikům pozemku či Vašim požadavkům je nutno pozvat více odborných profesantů a tak podobně).

Na prvním setkání si především stanovíme typ projektu, jeho rozsah a popovídáme si spolu o Vašich představách, stylu a požadavcích. Zde si také předáme alespoň základní podklady jako je např. výpis z katastru či mapka pozemku. Nabízíme také, že pro Vás uděláme ještě před zahájením projektu základní průzkumy (např. v územních plánech), abychom ověřili reálnost projektu a toho, co nám ještě pozemek/dům dovolí a co už ne.

KONTAKTU JETE
NÁS

První, ale velmi důležitý krok. Napište nám na naši emailovou adresu, zavolejte nám nebo si s námi rovnou domluvte osobní schůzku.

STUDII PŘEDJEDNÁME S ÚŘADEM

Zjistíme za Vás, jaké jsou požadavky stavebního úřadu, obzvlášť co se týká územního rozhodnutí (většinou se u projektů rodinných domů dá sloučit se stavebním povolením).

ZPRACUJEME PROJEKT PRO ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

Zde Vás potěšíme, této fázi se většina z Vás vyhne (viz minulá bublina). Nicméně pokud nebude možné sloučit projekt pro územní řízení a stavební povolení,  samozřejmě Vám zpracujeme veškerou potřebnou dokumentaci a pomůžeme v jednání s úřady. Dopředu se bohužel připravte na to, že tato fáze může být velmi zdlouhavá.

Zpracujeme studii

Na základě odsouhlaseného konceptu vznikne studie. Ta je velmi důležitá a není radno ji podceňovat, neboť právě ta určí výslednou podobu stavby a to, jak dobře Vám bude dům sloužit. Společně tvoříme něco, co by Vás mělo těšit celý život, spěch  v této fázi tudíž není na místě. Zde bude náš vzájemný dialog nejdůležitější, neboť zde bude docházet k pilování projektu až do Vaší úplné spokojenosti.

Připravíme koncept

Začínáme navrhovat. V této fázi Vám obvykle představíme několik variant řešení, ve kterých společně prozkoumáme limity pozemku, co funguje a co ne, a otestujeme možnosti uspořádání dispozice a hmot. Zjistíme, co Vás oslovuje či láká, a rozhodneme se pro nějakou cestu, kterou se vydáme.

Zpracujeme projekt pro stavební povolení

Projekt rozvedeme do konkrétnější podoby a připravíme dokumentaci nutnou pro získání stavebního povolení. V této fázi s námi také začnou spolupracovat tzv. profesanti, kteří budou mít na starosti např. statiku, požární řešení, přívody a rozvody energií, kanalizace, vody atd. Rádi Vám také pomůžeme v jednání se stavebním úřadem. Někdy je tato fáze zpracovaná jako tzv. jednostupňový projekt společně s projektem pro provedení stavby.

fakturujeme

I architekti musí jíst...

POMŮŽEME VYBRAT ZHOTOVITELE

Rádi Vám pomůžeme a poradíme s výběrem vhodných zhotovitelů našeho projektu. Bude-li to vhodné, připravíme takzvanou tendrovou dokumentaci, která slouží k výběru zhotovitele a zpracování cenových nabídek dodávky stavby. Obvykle se nicméně vyplatí u staveb většího rozsahu, mezi které ve většině případů nebude rodinný dům patřit.

cíl
Zpracujeme projekt pro provedení stavby
zpracujeme KONCEPT interiérU

Tzv.  prováděcí dokumentace v naprostém detailu vyřeší veškeré prostorové části a napojení konstrukcí na sebe s detaily tak, aby realizace vedla k totožnému výsledku, po kterém toužíte, bez zbytečných skrytých víceprací a nebo výsledných zklamání. Obecně platí, že čím více času a úsilí je projekčním pracem věnováno, tím zdárněji realizace probíhá. Samozřejmostí je také naše spolupráce při zajištění inženýringu stavby.

Ideálně v této fázi zpracujeme detailnější koncept interiérového řešení. Minimálně kvůli zasuvkám, rozvodům elektřiny, vody a kanalizace, vývodům apod. Ideálně ale pak také již včetně rozkreslení nábytku. Je nicméně nutné upozornit, že tato tzv. dílenská část se často zpracovává později.

kolaudujeme

Kolaudační řízení čili souhlas s užíváním stavby je milým závěrem naší společné cesty. Pro zdárné proběhnutí kolaudace také nabízíme spolupráci při provedení dokumentace skutečného provedení stavby.

Poskytneme autorský dozor při realizaci

Dohlédneme přímo na stavbě na to, aby vše probíhalo tak, jak má. Chceme, abychom byli všichni spokojeni s výsledkem a mohli se z něj těšit.

PŘIPIJEME SI
S VÁMI VE VAŠEM NOVÉM DOMĚ

Nabízíme spolupráci při otevření láhve šampaňského.

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.