ZPĚT

Městské jezero

Veřejný prostor

2015

Zítkovy sady, Praha

Studie

Spoluautorka Anna Marie Černá

 

Návrh je založen na principu minimální investice do jeho vybudování s maximálním efektem pro obohacení veřejného života. Snížená ústřední travnatá část je zpracována jako mělká nádrž a stává se z ní velká vodní plocha, zrcadlo Emauz. V letních měsících je využívaná jako mělké brouzdaliště, pro projížďky na loďkách a v průběhu zimních měsíců z ní vznikne velké veřejné kluziště. Prostor je tak celoročně využíván veřejností pro tradičně oblíbené činnosti, ať už se jedná o polehávání u vody, osvěžující máchání si nohou, turnaje ve střelbě vodními pistolemi, bruslení, hokej a podobně. Plocha zůstává, jen program činností se mění. Díky své jedinečnosti a jisté prosté ikoničnosti může prostor sloužit jako stimul pro vznik nových společenských akcí a festivalů (barokní divadlo, světelná a taneční vystoupení využívající případně i vodu, krasobruslařská show, umělecké instalace).

 

 

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.