ZPĚT

MPR Litoměřice

Studie veřejných prostranství

2019

Litoměřice, historické centrum

Studie
Spoluautoři Pavel Koubek, Kateřina Vávrová, Milena Morávková, Václav Pivoňka

Studie ke stažení zde

 

Studie měla ověřit vazby veřejných prostranství jako soustavy jednotlivých prostorů – ulic, náměstí a ploch městské zeleně, stanovila jejich prostorové a funkční vztahy, jejich hierarchii, charakter a význam v rámci struktury sídla spolu s doporučením hlavních zásad utváření jejich prostředí a předložila ideovou představu jejich řešení. Ověřila potřebu doplnění objektů a prvků, které veřejná prostranství vymezují a spoluvytvářejí včetně stanovení zásad jejich prostorové regulace.

 

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.