ZPĚT

Na Pláni

Veřejný prostor

2016

Praha, Na Pláni

Studie

2. místo v soutěži

Spoluautorka Anna Marie Černá

 

Celková koncepce návrhu je maximální zachování současného specifického neformálního genia loci, kdy navržené úpravy respektují přírodní charakter daného území a umožňují tomuto významnému veřejnému prostoru plně využít svůj potenciál.  Území je rozděleno do několika charakteristických, ale přesto vizuálně a funkčně příbuzných ploch – malého „parkového náměstí“ na západě, dětského hřiště vedle školky, vyhlídkové terasy, jižní herní plochy, severní volné hrany, květinového pole a v neposlední řadě na jižní straně společenského prostoru „U Kopečku“.

 

 

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.