ZPĚT

Rekonstrukce podkroví

Studie úpravy domu a jeho rozšíření do podkroví

2017

Česká republika

Studie


2. NP

V rámci stávající dispozice ve 2. NP je navrženo odstranění nenosných příček a vyzdívek z období úprav ve 2. pol. 20. stol. a vytvoření prostoru kuchyně se spižírnou. Nad prostorem kuchyně dojde k otevření stropu s přiznanými stropními trámy směrem do podkroví, aby došlo k vizuálnímu i skutečnému propojení 2. a 3. NP. Prostor obývacího pokoje je zachován, dochází zde pouze k vložení nábytkového tělesa nového vnitřního schodiště, které je řešeno v prostoru mezi stropní trámy, aby nedošlo k zásahu do nosné konstrukce. V prostoru pod vlastním schodištěm bude kromě úložného prostoru také hygienické zázemí. V rámci 2. NP jsou navrženy vyrovnávací schodišťové stupně, kterými dojde ke srovnání sklonu podlahy a také umožní bezpečné vedení instalací bez zásahu do stávajících konstrukcí.

3. NP

Dispozičně je podkroví bytu A děleno na hlavní, relaxačně - pracovní místnost s koutem pro kancelářský typ práce a prostorem pro relaxaci, četbu. Druhou částí podkroví bytu A tvoří prostor ložnice s vloženým tělesem koupelny. Dělení ložnice a herny je uvažované jako nábytkové (sloužící jako úložný prostor). Snahou je zachovat interiér maximálně otevřený s přiznáním a zdůrazněním původních prvků krovu.

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.