ZPĚT

Rybáře

Studie veřejného prostranství nábřeží

2018

Litoměřice, centrum

Studie
Spoluautorky Helena Míková, Anna Marie Černá

 
Studie ke stažení zde

Čtvrť Rybáře je nezbytné výhledově vnímat jako příležitost pro město rozvíjet se znovu zpět směrem k řece a nabídnout obyvatelům možnost nového atraktivního vyžití/bydlení v přímém kontaktu s řekou. Zásadním faktorem je rovněž to, že území je místem vstupu návštěvníků, kteří přijedou do města výletní lodí. Z těchto důvodů má území velký potenciál pro rozvoj a je tudíž žádoucí, aby bylo podstatně více reprezentativní a lépe odpovídalo kvalitně upravenému historickému jádru města. Je vhodné, aby město aktivně podporovalo a ideálně organizovalo činnosti v tomto území, které na něj

upozorní a budou postupně budovat jeho image. Jednou z osvědčených možností je využívání uměleckých děl pro upozornění na změny v území, zde se nabízí například pořádání výstav ze sochařského sympozia (které se v Litoměřicích pravidelně koná), případně umísťování soch a dočasných instalací přímo na vodní hladinu (tak, aby se nalákali návštěvníci z města, co by sem normálně nezavítali). Za obdobně vhodné lze považovat také např. dočasné zakotvení menší restaurační lodi/kavárnového hausbótu u jednoho z mol (případně na východě nábřežního náměstí na místě lávky na Střelecký ostrov).

 

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.