ZPĚT

Schichtovy závody

Revitalizace brownfields

2013

Střekov, Ústí nad Labem

Studie

 

Území leží přímo na ose vedoucí z centra města, což vede k závěru, že tato část se stane přirozenou ústřední oblastí přestavby Střekova. Výsledkem této revitalizace bývalého továrního areálu je plnohodnotná část Střekova s polyfunkční náplní celoměstského významu. Návrh je silně orientován na chodce, což mimo jiné znamená, že síť silničních komunikací není přebujelá a je tendence dostat v maximální možné míře parkování z ulic pod povrch či do parkovacích domů a uvolnit tak parter pro jeho živé uživatele. Celým územím probíhá "Zelená stužka", pěší komunikace, uliční park, který chodce plynule provádí skrz celé území a nasměřuje ho k dalším významným pěším komunikacím. Významnou dominantou a symbolem celého území se stává konvertovaný objekt sil se silně polyfunkčním programem.

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.