ZPĚT

Úprava kanceláří

Studie možností úpravy kanceláří, dodání výraznější identity

2017

Česká republika

Studie

 

Zadáním bylo vtisknout prostoru vlastní výraznější tvář bez přerušení provozu kanceláře, čehož se nám podařilo dosáhnout drobnými a finančně nepříliš náročnými zásahy.

 

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.