_______________________________________________________________________________________________________________________________

Projekty

Facebook

Co nabízíme

Video

Jak pracujeme

Kdo jsme

Vytváříme Váš prostor - s Vámi! Protože architektura, to je společný pot (a slzy), ale také sdílená radost z výsledku. Víme, že stavba domu se může zpočátku zdát jako náročný odstrašující proces, ale my věříme – a Vy věřte nám – že je to především potěšení. Naše práce nás baví a myslíme si, že je to na ní vidět. Pojďte se tedy bavit s námi! Koneckonců architekturu netvoříme pro nás, ale je to především Vaše chlouba, která s námi vznikne.

Nabízíme zpracování všech druhů dokumentace. Pro představu celá dokumentace se skládá přibližně z těchto částí (a aby se Vám to lépe četlo, zde je pro Vás malý hudební playlist jako podkres na pozadí):

 

-Studie

-Dokumentace pro územní řízení

-Dokumentace pro stavební povolení

-Prováděcí dokumentace (podle té se stavba realizuje)

-Dokumentace pro výběr zhotovitele (podle té se tendruje stavební firma)

 

Chcete-li se dozvědět o projekčním procesu více, pro lepší představu jsme pro Vás připravili následující podrobnější vysvětlení a informace:

 • ▿ Poradenství

  -před samotnou koupí nemovitosti

  -při formování záměru Vaší představy, jakým směrem se v myšlenkách ubírat

  -rešerše obdobných realizací

  -ověření reálnosti záměru – dle územního plánu, komunikací s úřady, zhodnocení základových poměrů, svažitosti apod., které povedou k určení pozitiv, ale také případných rizik

 • ▿ Koncepční návrh

  -vytvoření základních hmotových a dispozičních variant

  -nastavení určujících kvalit návrhu (působení domu v kontextu místa, interiérové kvality apod.)

 • ▿ Studie

  -detailně zpracovaný vizuální a dispoziční návrh dle vybraného konceptu

  -situační umístění objektu

  -materiálové určení konstrukce, obálky domu

   

  Studii lze pojmout jednoduše, v zásadě splnit provozní očekávání a tolik se nezabývat objevením vyšších, estetických a funkčních kvalit. Zároveň se v jednodušší formě tolik nedohlíží na konstrukční návaznosti a počítá se i se změnami většího rázu v dalších stupních dokumentace.

  Komplexnější řešení je výrazně náročnější, ale přináší řadu výhod. Objekt je zkoumán z různých úhlů, vytváří pocitové a vizuální kvality, které budete při užívání cítit každý den. Zabývá se hrou stínů a světla, pohledy z interiéru do exteriéru v podobě vnitřních obrazů atd., prověřuje konstrukční stavební návaznosti, čímž se výrazně snižuje riziko výraznějších změn v dalších stupních.

  Komplexní přístup jinými slovy maximalizuje potenciál stavby / realizace.

  Součástí jsou naprosto věrné perspektivy, díky kterým budete mít výsledek bez zkreslení již po dokončení studie.

 • ▿ Průzkumné práce

  -před samotným započetím projekčních prací, ideálně v průběhu prací na studii a nebo i dříve, jsou zadávány průzkumné práce, které zajistí dostatečné podklady pro samotný projekt. Jedná se například o zaměření pozemku geodetem, inženýrsko-geologický, hydrogeologický průzkum, měření radonového rizika, přípravné práce inženýringu, kterými je zejména zajištění podkladů o vedení sítí technické infrastruktury, a podobně. Rozsah nemusí být vždy stejný, ale i tak tato část nějaký čas zabere.

 • ▿ Dokumentace pro územní řízení (DUR)

  -dokumentace prověřuje umístění objektu v území s technickými požadavky na připojení na komunikace a sítě technické infrastruktury. Pokud k tomu není zvláštní důvod resp. pokud se jedná o menší a středně velikou realizaci, je obvykle možné sloučit dokumentaci pro územní řízení s dokumentací pro stavební povolení.

 • ▿ Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

  -je dokumentace, která v obvykle nižšším měřítku (1:100) představuje objekt úřadu a dotčeným orgánům státní správy (DOSS).

  -dokumentace se zabývá statickým navrhem, požárním dopadem na okolí a sousední domy/byty, dále ujasňuje, jaký bude způsob vytápění, celková spotřeba energií, vody, jak bude řešená kanalizace a likvidace dešťových vod, případně dopady stavby na okolí apod.

   

  Navzdory zjednodušení dokumentace je projekční tým již v této fázi rozšířen o speciální profese (tzv. Speciály a nebo profesanty), kterými jsou zejména statik, zdravotechnik (přívod vody, plynu, kanalizace, likvidace dešťových vod apod.), projektant části elektra a slaboproudu, topenář, energetický auditor a zpracovatel části požární bezpečnosti a případně mnoho dalších dle složitosti zadání.  V této části vzniká ucelené dílo, které i přes nižší rozpracovanost již plně odpovídá výslednému celku.

 • ▿ Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

  -projektová dokumentace, která v naprostém detailu řeší veškeré prostorové části, napojení konstrukcí na sebe s detaily tak, aby realizace vedla k totožnému výsledku, po kterém toužíte, bez zbytečných skrytých víceprací a nebo výsledných zklamání. Obecně platí, že čím více času a úsilí je projekčním pracem věnováno, tím zdárněji realizace probíhá.

 • ▿ Dokumentace pro výběr zhotovitele

  -dokumentace sloužící pro výběr toho nejvhodnějšího zhotovitele stavby. Dům by Vám měl vydržet celý život., proto nedoporučujeme se zde rozhodovat  jen dle ceny, hlavní by měla být kvalita nebo alespoň vhodný poměr cena/výkon.  Konečné rozhodnutí bude samozřejmě na Vás, ale my Vám pochopitelně rádi pomůžeme a poradíme.

 • ▿ Autorský dozor

  -dohlédneme přímo na stavbě na to, aby vše probíhalo tak, jak má. Chceme, abychom byli všichni spokojeni s výsledkem a mohli se z něj těšit.

 • ▿ Harmonogram

  Co se harmonogramu týče (jen obecně pro Vaší informaci), většinou se celková studie včetně úprav apod. připravuje cca 2 měsíce. Standardní postup bývá koncepce dispozic a hmotové řešení, po úpravách se vytváří kompletní studie s fotorealistickým prostorovým zobrazením. Pokud se koncept líbí hned, čas je samozřejmě výrazně kratší.

  Pokud na úřadě nebudou mít ke vzhledu připomínky, s hotovou studií mohou nastat dvě situace.

   

  A) stavební úřad bude vyžadovat územní rozhodnutí. V takovém případě bude potřeba připravit dokumentace pro územní řízení. Po úřadem vydaném územním rozhodnutí se pracuje na stavebním povolení / ohlášce. Toto je časově velmi zdlouhavé.

   

  B) stačí pouze ohláška/stavební povolení (častější případ). Zpracování projektu DSP (dokumentace pro stavební povolení) může dle složitosti trvat cca 1-2 měsíce.  Bude záležet na tom, kolik profesí se bude angažovat - standard jsou elektro, zdravotechnika, statik, zpracovatel průkazu energetické náročnosti, požárního řešení a vytápění. Může se k tomu ale přidat celá řada dalších (od inteligentního řízení až po specialisty na pasivní vytápění).

   

  Během stavebního řízení je možné předpřipravit dokumentaci pro provedení stavby, jejíž zpracování bude trvat také cca 1-2 měsíce.

   

Ocenění, která se nám podařilo získat:

-Mimořádná odměna a Hlavní cena veřejnosti v soutěži na kultivaci veřejného prostoru mezi obchodními domy v Ústí nad Labem.

-2. místo v krajinářsko-urbanistické soutěži "Na Pláni" na Praze 5.

-Postup do finále v mezinárodní urbanistické soutěži navrhující nové centrum rybářského městečka Klaksvik na Faerských ostrovech.

-Projekt Schichtovy závody otištěn na titulní straně Ústeckého deníku, celostránkový článek o projektu uveřejněn v MF DNES, části Severní Čechy.

-Projekt Městské jezero publikován v deníku METRO a na několika specializovaných webech o architektuře.

 

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.

© 2016 ARCHEMIA | Jsme architekti. All Rights Reserved.